Temel Değerlerimiz

‘Birlikten Güç Doğar’

Uzmanlık

İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek ve iyi yapabilmek. İşine, takımına, şirketine ve dolayısıyla topluma değer katmak.

Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim

Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek.

Bütünsel yaklaşım

Sadece ağaçları değil ormanı görmek, sadece bir kesimi değil tüm kesimleri göz önüne almak

Şeffaflık, Açıklık, Dürüstlük

Bilgi ve izlenimlerini, istek ve içtenlikle, doğruluğunu bozmadan paylaşmak ve sözüne güvenilir olmak

Karşılıklı saygı

Her çalışanımız saygıdeğerdir.

Adalet

Hakkaniyet ve fırsat eşitliği

Uzlaşma

Anlaşamasak da, bir şekilde bir orta yol buluruz.

">

Distribütörlükler