GIDASAN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GIDASAN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GIDASAN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin 2020-2021-2022 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı 6102 sayılı
T.T.K.’nın 409.maddesi gereğince 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 11.00’da gündemdeki
konuları görüşmek üzere Hacı Yusuf Mescit Mah. Limonlu Sokak No:2 Karatay / Konya’daki
şirket merkezinde yapılacaktır.
Belirtilen gün ve saatte sayın ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur.

İlanen duyurulur.
GIDASAN A.Ş.

YÖNETİM KURULU

 

">

Distribütörlükler